مراکز علمی در ارتباط با ما

تعدادی از مشتریان و همکاران


1دانشگاه تربیت مدرس
خانم دکتر بطحایی- جناب دکتر صادقی زاده-گروه انگل شناسی پزشکی، آقای مهندس وامقی-جناب دکتر کریم زاده، جناب دکتر حسینخانی- جناب دکتر خسرو خواجه جناب دکتر پرویز عبدالمالکی- خانم مهندس افشار
وب سایت
2دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
جناب مهندس جودکی
وب سایت
3دانشگاه تهران
خانم دکتر الهه الهی- خانم دکتر بهناز بخشنده - خانم دکتر مینوسلطانی- آزمایشگاه مرکزی جناب مهندس خسرویانی- گروه شیلات (جناب دکتر حسینی)
وب سایت
4سازمان انتقال خون کشور
گروه کیت سازی مولکولی - خانم دکتر زهره شفیعی
وب سایت
5دانشگاه الزهرا (س) دانشکده علوم پایه
خانم دکتر مهناز داراپور
6انستیتو پاستور
جناب دکتر عقلایی- خانم دکتر هدی شیرین کام- جناب دکتر روحانی- خانم دکتر فرشته شاهچراغی- جناب دکتر مصطفوی
7دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی شهيد بهشتي
گروه آناتومی
وب سایت
8دانشگاه شهید بهشتی
جناب دکتر سعید نوجوان- خانم دکتر امینی- خانم دکتر آتوسا علی احمدی- مرکز تحقیقات پروتئین ( دکتر اسماعیلی)- جناب دکتر فراهم
وب سایت
9پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
جناب دکتر کسرا اصفهانی-جناب دکتر موسوی
وب سایت
10دانشگاه خوارزمی
گروه زیست شناسی
11سازمان ملی پژوهش های صنعتی
جناب دکتر محمد زندی
12دانشگاه شاهد
جناب دکتر کرد نائیج- جناب دکتر علی مطیع نصرآبادی
13دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی
جناب دکتر حسین فهیمی
14دانشگاه علم و صنعت
گروه مهندسی شیمی
15دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم: خانم دکترمریم نوربخش نیا
16مرکز بذر و نهال کرج
17پژوهشکده مرکبات و میوه های گرمسیری رامسر
خانم دکتر راهب- جناب دکتر ابوذری
18دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
جناب دکتر تورج شیرزادیان- خانم دکتر مهسا راسخیان
19مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی
جناب دکتر خدارحمی- خانم دکتر سارا محمدزاده صادق
20دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جناب دکتر مهدی دلاوری- جناب دکتر محسن اربابی
وب سایت
21دانشگاه آزاد واحد ایلام
جناب دکتر علیرضا رنگین
22دانشگاه یاسوج
جناب دکتر محقق-جناب دکتر مددی
وب سایت
23دانشگاه سمنان
خانم دکتر صداقت
وب سایت
24دانشگاه اردبیل
جناب حجت الله خانزاده
25دانشگاه آزاد واحد اردبیل
26دانشگاه فردوسی مشهد
جناب دکتر هادی عربی، جناب دکتر محمد زکی عقل
27دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خانم دکتر فاطمه شیعه زاده- جناب آقای محمد خضری- گروه ژنتیک پزشکی- سازمان غذا و دارو
28دانشگاه دولتی بوشهر
29دانشگاه بین المللی قزوین
خانم دکتر اورنگ
30دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده دامپزشکی- گروه ژنتیک (جناب دکتر محمدرضا حجاری)
31دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
جناب دکتر حمیدرضا سرکاکی
32دانشگاه شهرکرد
جناب دکتر روح الله همتی- جناب آقای بنی مهدی
33دانشگاه علوم پزشکی زنجان
جناب دکتر محمد باقر قوامی- گروه حشره شناسی پزشکی
34دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی
خانم دکتر پگاه شهیدی اصل
35دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی
جناب دکتر داریوش علیپور
36شرکت آریوژن زیست دارو
خانم مهندس فعلی
37شرکت برصاد تجهیز پرتو
خانم مهندس فتوحی
38شرکت دیبا نوآوران آزما
جناب دکتر مجید اسدی
39دانشگاه علوم پزشکی ایلام
جناب آقای علی ایدی -جناب دکتر ناصر عباسی
40دانشگاه سیستان و بلوچستان
جناب دکتر مهدی شفیعی آفارانی، جناب دکتر میلاد لگزیان
41دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جناب دکتر محمدرضا شکوری
42دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
جناب دکتر حسین اژدری زرمهری
43دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
جناب دکتر محمدرضا میرزایی
44پژوهشگاه رنگ تهران
خانم آیدا برازنده جناب دکتر مسعود اعتضاد
45بیمارستان شریعتی تهران
پژوهشکده غدد و متابولیسم
46تهران:بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر ناجا
47شرکت سیناکلون
جناب دکتر حمید صمدی
48آزمایشگاه ژنتیک پزشکی بهار
جناب دکتر سمیعی
49آزمایشگاه مهر بوشهر
جناب آقای مجتبی حسن پور
50تهران:آزمایشگاه پژوهشی میکروب شناسی دامپزشکی
51تهران:‌شرکت سرمد طب
خانم مهندس رسولی
52تهران:شرکت پرتونگاران
خانم مهندس پایبند
53کرج:آزمایشگاه پیشگامان
54سمنان:شرکت سمنان آزما
جناب مهندس صفاخواه
55شیراز:‌شرکت پکو
56صادرات به کشور عراق
57صادرات به کشورافغانستان
58بیمارستان مسیح دانشوری
خانم مهندس لیلا زیازی خانم دکتر شیخ الاسلامی
59دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جناب دکتر حسین میرهندی آزمایشگاه مرجع
60کرج- سازمان علوم دامی کشور
61شرکت ویراواکسن
جناب آقای زارعی جناب آقای محمدی جناب آقای ناظری
62شرکت آرکا طب روهان
جناب دکتر پورشاه ولی
63شرکت ژن سبز
64دانشکاه یزد
گروه زیست شناسی- جناب دکتر حیدری خانم دکتر مهری خاتمی
65دانشگاه رامین -ملاثانی- اهواز
جناب دکتر پاریزی جناب آقای حمدی پور
66دانشگاه سنندج
خانم مهندس شهیدی