به اطلاع کلیه محققین و متخصصین ارجمند می رساند که شرکت دناژن تجهیز  حداقل به مدت 10 سال برای کلیه تجهیزات و تولیدات خود خدمات پس از فروش ارایه می دهد.

ارائه خدمات مربوط به لوازم جانبی تولیدات خود شرکت در اسرع وقت صورت می گیرد.

خدمات مربوط به لوازم جانبی مربوط به دیگر برندها نیز با بررسی امکانپذیری ساخت صورت خواهد گرفت.

در ضمن در صورت مد نظر داشتن هرگونه لوازم جانبی ویژه و سفارشی، علاوه بر نوشتن کتبی مشخصات آن، توصیه می شود حتما با مسئول فنی آن به صورت تلفنی صحبت شود.