آپلود عکس

از جمله مشکلاتی که ترانسلومیناتور های با طول موج های نور UV دارند ، خطرات ناشی از طول موج دستگاه می باشد که قابلیت صدمه زدن و ایجاد بیماری برای کاربر را به همراه دارند. همچنین موضوع استفاده از رنگ اتیدیوم برماید که کاملا سرطانزایی آن به اثبات رسیده است نیز مزید بر علت شد تا محققین به فکر چاره ای دیگر جهت مشاهده باندهای DNA‌ شوند. شرکت دنا ژن تجهیز با طراحی انواع مدل ترانسلومیناتور با طول موج ۴۷۰ نانومتر و همچنین قابلیت استفاده از یک رنگ مطمئن تر نسبت به اتیدیوم برماید خیال کاربران را بسیار راحت نموده است. در شمای زیر لیست رنگ های قابل استفاده در آن ذکر شده است.


این دستگاه هم به لحاظ قیمتی و هم کیفیتی کاملا قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی می باشد که در مدل های ذیل قابل ارایه است:

آپلود عکس