رنگ سایبرگرین ۱ جهت رنگ آمیزی محصول PCR بسیار بسیار مناسب می باشد.
این رنگ اغلب به DNA دورشته ای متصل می شود و قابلیت اتصال بسیار کمتری به DNA تک رشته ای دارد. رنگ سایبرگرین به لحاظ کیفیت رنگ آمیزی نسبته به اتیدیوم برماید بهتر می باشد و مهمترین آیتمی که این رنگ را بسیار محبوب کرده است، خاصیت سرطانزایی بسیار کمتر آن می باشد. همچنین سایبرگرین پس از استفاده بسیار بسیار سریع قابل تجزیه و تبدیل شدن به مواد غیرسمی می باشد.
همچنین سایبرگرین ۱ قابلیت رنگ آمیزی RNA را با کیفیت پایین تر دارد.

همانگونه که در جدول مربوط به تهییج و انتشار آن قابل مشاهده می باشد، رنگ سایبرگرین ۱، قابلیت استفاده با تمامی انواع مدل ژل داک و ترانسلومیناتور جهت مشاهده دارد. اما حداکثر طول موج تهییج آن ۴۷۶ و حداکثر طول موج انتشار آن در طول موج ۵۲۲ است.
شرکت دنا ژن تجهیز تولید کننده این رنگ می باشد. که با قیمت کاملا رقابتی قابل عرضه به محققین ارجمند می باشد. رنگ سایبرگرین ۱ با اسم تجاری Dena Green قابلیت ماندگاری ۱ ساله را در دمای ۰ درجه دارد.به صورت تضمین شده دارد. ولی تا۲٫۵ ساله نیز احتمالا قابلیت دوام و حفظ کیفیت خود را دارد. در صورتی که این رنگ در دمای ۲۰- نگهداری شود قابلیت ماندگاری بسیار بالاتری دارد. نکته دیگری که در مورد رنگ سایبرگرین مهم است حفظ نمودن آن در محیطی کاملا تاریک می باشد. لازم است هنگام بیرون آوردن آن از یخچال در فویل آلومینیومی نگهداری شود.