دستگاه ترموبلاک جهت انکوباسیون نمونه ها در دمای خاصی به کار برده می شود. این دستگاه دارای کاربردهای وسیعی در زمینه علوم زیستی، خصوصا بیوتکنولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و سایر حوزه های زیست شناسی مولکولی می باشد. دنا ژن تجهیز تولید کننده انواع بلاک های اختصاصی و سفارشی شما محققین عزیز نیز می باشد.
بلاک های قابل سفارش:‌
 بلاک مخصوص ۲ میلی لیتری
 بلاک ۵ میلی لیتری
 بلاک ۱۵ میلی لیتری
 بلاک ۵۰ میلی لیتری
 بلاک های فوق بصورت جداگانه قابل سفارش است.