1


دستگاه میکروفیوژ- ورتکس قادر است همزمان مخلوط نمودن و نیز جداسازی نمونه ها را با استفاده از هد چند منظوره خود انجام دهد. از جمله ویژگی های دستگاه میکروفیوژ ساخت شرکت دنا ژن تجهیز سادگی کار ، روتور با ظرفیت بارگیری تعداد نمونه های زیاد و با حجم متفاوت، دقت بالای چرخش دستگاه و قیمت بسیار مناسب آن جهت استفاده در آزمایش های معمول سلولی و مولکولی از آن استفاده شود.
مشخصات فنی دستگاه میکروفیوژ ورتکس ساخت دنا ژن تجهیز به قرار ذیل است:

انواع هد قابل سفارش این دستگاه :
هد استریپ خور دو استریپه و چهار استریپه و همچنین مخصوص هدهای دوار مخصوص انواع مختلف میکرتیوب دستگاه میکروفیوژ ورتکس: