دستگاه ترموشیکر رومیزی دنا ژن تجهیز قابل استفاده برای همه انواع کاربردهای نیازمند گرمادهی -سرمادهی و نیز همزدن هم زمان در آزمایشگاه های بیوتکنولوژی ، سلولی و مولکلوی و دیگر مراکز تحقیقاتی وابسته می باشد. 


از جمله مزایای دستگاه ترموشیکر تولید شرکت دنا ژن تجهیز:

– بلاک های قابل تعویض

– قابلیت گرمادهی و سرمادهی

– قیمت کاملا رقابتی

English