مراکز علمی در ارتباط با ما

تعدادی از مشتریان و همکاران


1دانشگاه تربیت مدرس
جناب دکتر مهرداد بهمنش- جناب دکتر صادق باباشاه- خانم دکتر بطحایی- جناب دکتر صادقی زاده-گروه انگل شناسی پزشکی-آقای مهندس وامقی-جناب دکتر کریم زاده- جناب دکتر حسینخانی- جناب دکتر خسرو خواجه - جناب دکتر پرویز عبدالمالکی- خانم مهندس افشار- خانم دیداری کارشناس گروه ژنتیک
وب سایت
2انستیتو پاستور
دکتر لادن تیموری- دکتر عقلایی- دکتر هدی شیرین کام- دکتر روحانی- خ دکتر فرشته شاهچراغی- دکتر مصطفوی- دکتر اسماعیلی- مهندس نجفی- خانم احمدوند- خانم داوودیان-دکتر شاهعلی(پاستور کرج)-دکتر میر خانی-خانم زهرا محمدی- خانم صادقی-دکتر بردبار- دکتر بابایی
3دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
جناب مهندس جودکی- خانم مهندس ماسوریان- جناب دکتر پورمند- خانم مهندس امینی
وب سایت
4دانشگاه تهران
خانم دکتر الهه الهی- خانم دکتر بهناز بخشنده - خانم دکتر مینوسلطانی- آزمایشگاه مرکزی جناب مهندس خسرویانی- گروه شیلات (جناب دکتر حسینی)
وب سایت
5سازمان انتقال خون کشور
گروه کیت سازی مولکولی - خانم دکتر زهره شفیعی- جناب دکتر شهرام سمیعی- خانم مهندس گودرزی
وب سایت
6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درمانی شهيد بهشتي
گروه آناتومی- خانم دکتر احمدی فناوری نوین ع پ شهید بهشتی- خانم دکتر تبرزد داروسازی- دکتر شیرانی-دکتر سید جواد طبایی-
وب سایت
7دانشگاه الزهرا (س) دانشکده علوم پایه
خانم دکتر مهناز داراپور- خانم فلاحی-
8دانشگاه شهید بهشتی
جناب دکتر سعید نوجوان- خانم دکتر سلیمانی- خانم دکتر امینی- خانم دکتر آتوسا علی احمدی- مرکز تحقیقات پروتئین ( دکتر اسماعیلی)- جناب دکتر فراهم احمدزاده- خانم دکتر شیروانی-فرح رمضانی
وب سایت
9دانشگاه خوارزمی
گروه زیست شناسی- انسیه صالح قمری- خانم دکتر حاجی زاده-
10سازمان ملی پژوهش های صنعتی
جناب دکتر محمد زندی- خانم دکتر زهرا امینی بیات- خانم دکتر میرزایی-
11دانشگاه شاهد
جناب دکتر کرد نائیج- جناب دکتر علی مطیع نصرآبادی- جناب آقایی نژاد- کیوان آگاهی
12دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی
جناب دکتر حسین فهیمی-دکتر فرشاد هاشمیان-
13دانشگاه علم و صنعت
گروه مهندسی شیمی- جواد بنی اسدی
14دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم:-خانم دکترمریم نوربخش نیا- خانم دکتر گیتی امتیازی-
15مرکز بذر و نهال کرج
آقای علی کمیجانی
16پژوهشکده مرکبات و میوه های گرمسیری رامسر
خانم دکتر راهب- جناب دکتر ابوذری
17دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
جناب دکتر تورج شیرزادیان- خانم دکتر مهسا راسخیان-خانم سلیمانی- دکتر خدارحمی- خانم دکتر سارا محمدی
18مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی کرمانشاه
جناب دکتر خدارحمی- خانم دکتر سارا محمدزاده صادق
19دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جناب دکتر مهدی دلاوری- جناب دکتر محسن اربابی
وب سایت
20دانشگاه آزاد واحد ایلام
جناب دکتر علیرضا رنگین
21دانشگاه یاسوج
جناب دکتر محقق-جناب دکتر مددی- جناب دکتر نقیها
وب سایت
22دانشگاه سمنان
خانم دکتر صداقت
وب سایت
23دانشگاه اردبیل
حجت الله خانزاده-
24دانشگاه آزاد واحد اردبیل
25دانشگاه فردوسی مشهد
جناب دکتر هادی عربی، جناب دکتر محمد زکی عقل
26دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خانم دکتر فاطمه شیعه زاده- جناب آقای محمد خضری- گروه ژنتیک پزشکی- سازمان غذا و دارو
27دانشگاه دولتی بوشهر
28دانشگاه مازندران
جناب دکتر علی طراوتی- جناب دکتر جزایری-جناب دکتر نظیفی-جناب دکتر مجتبی محسنی-خانم دکتر نجمه احمدیان-آقای نصرت الله غلامی فرد
29دانشگاه بین المللی قزوین
خانم دکتر اورنگ
30دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده دامپزشکی- گروه ژنتیک (جناب دکتر محمدرضا حجاری)
31دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
جناب دکتر حمیدرضا سرکاکی
32دانشگاه شهرکرد
جناب دکتر روح الله همتی- جناب آقای بنی مهدی-ایرج هاشم زاده- خانم توکلی- دکتر حمزه اورعی- آقای فرامرزی-
33دانشگاه علوم پزشکی زنجان
جناب دکتر محمد باقر قوامی- گروه حشره شناسی پزشکی
34دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی
خانم دکتر پگاه شهیدی اصل
35دانشگاه بوعلی سینا دانشکده کشاورزی
جناب دکتر داریوش علیپور
36شرکت آریوژن زیست دارو
خانم مهندس فعلی
37شرکت برصاد تجهیز پرتو
خانم مهندس فتوحی
38شرکت دیبا نوآوران آزما
جناب دکتر مجید اسدی
39دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آقای علی ایدی -جناب دکتر ناصر عباسی
40دانشگاه سیستان و بلوچستان
جناب دکتر مهدی شفیعی آفارانی، جناب دکتر میلاد لگزیان
41دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جناب دکتر محمدرضا شکوری
42دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
جناب دکتر حسین اژدری زرمهری
43دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
جناب دکتر محمدرضا میرزایی
44پژوهشگاه رنگ تهران
خانم آیدا برازنده جناب دکتر مسعود اعتضاد
45بیمارستان شریعتی تهران
پژوهشکده غدد و متابولیسم
46تهران:بیمارستان فوق تخصصی ولیعصر ناجا
47شرکت سیناکلون
جناب دکتر حمید صمدی
48آزمایشگاه ژنتیک پزشکی بهار
جناب دکتر شهرام سمیعی
49آزمایشگاه مهر بوشهر
جناب آقای مجتبی حسن پور
50تهران:آزمایشگاه پژوهشی میکروب شناسی دامپزشکی
51تهران:‌شرکت سرمد طب
خانم مهندس رسولی
52تهران:شرکت پرتونگاران
خانم مهندس پایبند
53کرج:آزمایشگاه پیشگامان
54سمنان:شرکت سمنان آزما
جناب مهندس صفاخواه
55شیراز:‌شرکت پکو
56صادرات به کشور عراق
57صادرات به کشورافغانستان
58بیمارستان مسیح دانشوری
خانم مهندس لیلا زیازی خانم دکتر شیخ الاسلامی
59دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جناب دکتر حسین میرهندی آزمایشگاه مرجع
60کرج- سازمان علوم دامی کشور
61شرکت ویراواکسن
جناب آقای زارعی جناب آقای محمدی جناب آقای ناظری جناب آقای پزشکی
62شرکت آرکا طب روهان
جناب دکتر پورشاه ولی
63شرکت ژن سبز
64دانشکاه یزد
گروه زیست شناسی- جناب دکتر حیدری خانم دکتر مهری خاتمی
65دانشگاه رامین -ملاثانی- اهواز
جناب دکتر پاریزی جناب آقای حمدی پور
66دانشگاه سنندج
خانم مهندس شهیدی
67پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
جناب دکتر کسرا اصفهانی-جناب دکتر موسوی-خانم احمدی- خانم دکتر تفرشی- خانم علیپور-خانم فتوحی- خانم منزه- خانم یاسمن جعفری-آقای مختاری- آقای معینی- آقای نوری
وب سایت
68دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
جناب دکتر فرهاد فرهنگ پژوه
69دانشگاه علوم پزشکی قزوین
جناب دکتر نعمت الله غیبی- جناب دکتر فراست- جناب دکتر محمدی- گروه بیوتکنولوژی- خانم مهندس نقدعلی
70دانشگاه آزاد ارومیه
جناب دکتر مهدی زواری
71دانشگاه ارومیه
جناب دکتر غفاری- جناب دکترجعفری- جناب مهندس قاسمی- جناب مهندس عباسی
72مجتمع عالی سراوان
جناب دکتر عبدالرشید جام نیا
English