ژل کستینگ آگارز

سیستم ژل کستینگ آگارز : سادگی کاربری قابلیت استفاده کلیه انواع تری جهت کستینگ ژل آگارز قیمت مناسب از جمله ویژگی های ژل کستینگ آگارز ساخت دنا ژن تجهیز می باشد. توصیه می شود به جای استفاده از سیستم های چسب و کثیف کاری آزمایشگاه یکی از این سیستم های ژل کستینگ در آزمایشگاه موجود باشد. سالیان سال بدون هیچ گونه آلودگی و با سهولت تمام از این دستگاه ساده جهت استفاده از ژل آگارز بهره ببرید. جهت استفاده از این مدل ژل کست با رساندن سیستم بست به تری جای گذاشته شده در دستگاه , گیره ها را در جای خود فیکس نموده و به رحاتی ژل خود را ریخته و استفاده نمایید. این سیستم ژل کستینگ در دو مدل ارایه شده است, مدل اول از کوچکترین سایز ژل تا سایز ژل 15 در 15 سانتیمتر قابل استفاده است و مدل دوم از کوچکترین سایز ژل تا حداکثر سایز ژل 20 در 20 سانتیمتر قابلیت استفاده دارد.

مستندات

محصولات مرتبط

Electrophoresis Power Supply

منبع تغذیه الکتروفورز

از مهمترین خواصی که مولکول های بیولوژیک دارا می باشند، بار خالص انها می باشد. با استفاده .....
Real-Time Electrophoresis

ریل تایم الکتروفورز

پیچیدگی و زمانبربودن فرایندها پستPCR جهت مشاهده نتایج بدست آمده همواره از مشکلات ....
Integrated electrophoresis power

الکتروفورز پاور سر هم

ساده سازی و کیفیت کالا از جمله آیتم هایی هستند که کاربران همواره به دنبال آن بوده اند. سیستم الکتروفورز پاور سـرهم ساخت دنا ژن تجهیز با طراحی ساده ....
Horizontal Electrophoresis

الکتروفورز افقی

دنا ژن تجهیز تولید کننده انواع مدل تانک افقی الکتروفورز با بهترین کیفیت جهت جداسازی و تخلیص RNA .....
English