ژل باکس

Gel Box
بعد از اتمام فرایند الکتروفورز لازم است نتایج مربوط به باندهای DNA را بررسی نمود. با در نظر گرفتن پیشرفت های حاصل شده در زمینه دوربین های تلفن همراه، تقریبا می توان گاها با همان کیفیت مربوط به ژل داکیومنت از بعضی مدل های این دوربینها استفاده نمود. دستگاه ژل باکس به نوعی سیستم ساده شده ژل داکیومنت می باشد که گزینه ای عالی جهت خرید یک سیستم تصویربرداری اقتصادی، ایمن و مقرون به صرفه می باشد. موارد استفاده این مدل دستگاه جهت مشاهده باند DNA می باشد. معمولا در طول فرایند الکتروفورز DNA با استفاده از یک رنگ فلوئورسنت خارجی رنگ آمیزی می شود که با استفاده از طول موج خاصی تهییج می شود. بدین منظور با در نظر گرفتن طول موج تهییج رنگ استفاده شده در فرایند الکتروفورز می توان دستگاه ژل باکس مد نظر خود را انتخاب نمود. به منظور رفع نیازهای محققین عزیز شرکت دنا ژن تجهیز کلیه مدل های ژل باکس با انواع مختلف طراحی و همچنین انواع طول موج را طراحی و تولید نموده است. به لحاظ رعایت موارد ایمنی استفاده از این دستگاه ها، در کلیه مدل های ژل باکس از یک کاور کاملا ایمن در برابر اشعه استفاده شده است.

مستندات

محصولات مرتبط

filereader

ژل داکیومنت

uv

ترانسلومیناتور UV

Blue Light Transilluminator

ترانسلومیناتور Safe

dena green dye

رنگ DNA

English