پی سی آر

در این مقاله سایت دنا ژن­ تجهیز جهت بررسی تفاوت دو تکنیک PCR با ریل ­تایم PCR لازم است ابتدا اساس دو تکنیک بررسی شود.  در ادامه به مقایسه آن­ ها می­ پردازیم. اساساً دو تکنیک PCR و ریل ­تایم PCR (QPCR) دارای یک مکانیسم پایه تکثیر DNA هستند. تفاوت‌هایی در این دو تکنیک وجود دارد که آنها را نسبت به هم بسیار متمایز کرده است.

تکنیک PCR

 تکنیک PCR یک روش بر پایه سیکل های دمایی است که در دستگاه ترموسایکلر ( دستگاه PCR ) انجامی می شود. این تکنیک قابلیت انجام در هر سه حالت ترموسایکلر ، گرادیان ترموسایکلر و ریل تایم ترموسایکلر را دارد. در تکنیک PCR محصول اولیه طی سیکل های دمایی به صورت تصاعدی تکثیر می شود. نهایتا به مقدار حدودی 1 بیلیون برابر اولیه می رسد. باید در یک فرایند ژل الکتروفورزی در سیستم الکتروفورز افقی بعدا به جداسازی و تشخیص آن با استفاده از رنگ DNA و تصویربرداری با ژل داکیومنت پرداخته شود.

تکنیک pcr
روش تکثیر در PCR

تکنیک ریل تایم PCR نیز بر اساس همان مکانیسم تکثیر طی سیکل های دمایی صورت می گیرد. دیگر نیازی نیست در یک مرحله جداگانه به بررسی اتفاقات رخ داده شده پرداخت. این تکنیک تنها در دستگاه ریل تایم ترموسایکلر (یا دستگاه Real Time PCR) قابلیت انجام دارد. امکان انجام در دو مدل ترموسایکلر دیگر (ترموسایکلر معمولی و گرادیان ترموسایکلر) را ندارد.

تکنیک ریل تایم PCR در حضور پروب
تکنیک ریل تایم PCR در حضور پروب

 اساسی ترین تفاوت بین دو تکنیک PCR و ریل تایم پی سی آر این است که PCR معمولی یک تکنیک کیفی جهت بررسی وجود یا عدم وجود باند DNA مد نظر است، اما تکنیک ریل تایم PCR یک تکنیک پیشرفته تر است؛ که علاوه بر امکان تشخیص وجود یا عدم وجود باند DNA، می­تواند به بررسی کمی مقدار DNA نیز بپردازد.

به جهت بررسی RNA ، این مولکول نیز مانند DNA می­تواند از طریق تکنیک  PCR و ریل تایم PCR تکثیر شود و به بررسی آن پرداخت.

در هر دو مدل PCR و QPCR سه مرحله Annealing, extension, denaturation وجود دارد که منجر به تکثیر باندهای DNA می شود.

تفاوت های تکنیک PCR و ریل تایم پی سی آر

نام دیگر تکنیک PCR ، تکنیک End point PCR است؛ چرا که نهایتا در انتهای کل واکنش به بررسی فرایند تکثیر با استفاده از ژل الکتروفورز پرداخته می شود. اما در مقابل در دستگاه ریل تایم  PCR پس از انتهای هر سیکل می­توان میزان DNA تکثیر یافته و تغییرات اتفاق افتاده را رصد نمود.

تکنیک PCR به صورت کیفی نتایج را گزارش می کند. در تکنیک QPCR می­توان نتایج را به هر دو صورت کمی و کیفی بررسی نمود.

رنگ های مورد استفاده در تکنیک PCR مواد فلورسنس دارای قابلیت تشخیص تنها یک مولکول هدف به تنهایی هستند. در حالیکه رنگ های مورد استفاده در تکنیک ریل تایم پی سی آر، می تواند علاوه بر قابلیت تشخیص یک نوع مولکول به تشخیص همزمان چندین مولکول هدف (استفاده از پروب) بپردازد.

تکنیک PCR مدت زمان بیشتری جهت تشخیص نهایی لازم دارد.

نتیجه گیری

هر دو مدل PCR تفاوت ها و تشابهات زیادی با هم دارند. این نقاط مشترک باعث شده خیلی وقت ها بتوان یک هدف را با هردو مدل تشخیص داد. در بعضی موارد تنها با استفاده از QPCR به تشخیص نهایی پرداخت. با توجه به گران بودن روش ریل تایم PCR تا جایی که امکان دارد کاربر از PCR معمولی استفاده می کند. در موارد دارای محدودیت تکنیکی، حتما باید از QPCR استفاده کند.

تفاوت تکنیک PCR و ریل تایم PCR
برچسب گذاری شده در:                 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *