#
ریل تایم الکتروفورز
ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

در سيستم ريل تايم الکتروفورز سـاخت دنا ژن تجهيز کاربر بـه سـادگی قادر به جداسازی انواع اسيدهای نوکلئيک است. و همچينين در حين ران شدن نمونه ها کابر قادر به مشاهده وضعیت باندها خواهد بود. به این صورت که شما همزمان با انجام عملیات الکتروفورز می توانید با زدن یک دکمه و روشن کردن سیستم ترانسلومیناتور safe دستگاه ،باندهای DNA را مشاهده کنید.

الکتروفورز آگارز نوعی از ژل الکتروفورز است که در زمين ه های بيوشيمی ، ژنتيک و ديگر زير گروه های علوم سلولی و مولکولی جهت جداسازی انواع توالیDNA ، RNAو يا پروتئين در يک بستر ايجاد شده با استفاده از ژل آگارز استفاده می شود. جداساز مولکول های زيستی با اعمال نمودن يک ميدان الکتريکی بـر روی اين بستر رخ می دهد. ژل های آگارز بـه راحتی قابل شکل گيری و مهمترين گزينه جهت جداسازی انواع مختلفDNA در آزمايشگاه هستند.DNA جداساز شده را می توان با رنگ آميز زير نور UV مشاهده کرد.

برای انجام این نوع آزمایش ها شما نیاز به تهیه ژل آگارز دارید که سیستم ژل کستینگ دنا ژن تجهیز این کار را به راحتی برای شما انجام می دهد.

سيستم های الکتروفورز دنا ژن تجهيز به گونه ای طراحی شده اند که سال ها قابليت استفاده با کيفيت بالا را دارند.

جهت استعلام قیمت دستگاه ريل تايم الکتروفورز با واحد فروش شرکت دنا ژن تجهیز تماس بگیرید.


باکس دانلود


قیمت ها به تومان است


مدلMini Real-Time ElectrophoresisMidi Real-Time Electrophoresis
ابعاد ژل7 *  77 * 10 - 10 * 10
ولتاژ پاور50150 - 100 - 50
جریانUp To 200Up To 200
ابعاد تانک15 * 19 * 717 * 23 * 7
حجم بافر320 - 260450 - 300
تعداد نمونه (کامب دو طرفه)7 یا 10۱۰ یا 14
حداکثر تعداد نمونه2042محصولات مشابه

دنا ژن
ژل-داکیومنت

ژل داکیومنت

دنا ژن
خرید-دستگاه-PCR

خرید دستگاه PCR

دنا ژن
ترانسلومیناتور-UV

ترانسلومیناتور UV

دنا ژن
دستگاه-ژل-باکس

دستگاه ژل باکس

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو