#
رنگ DNA
رنگ DNA

رنگ DNA

رنگ DNA تولید دنا ژن تجهیز , بمدت یکسال قابلیت نگهداری در دمای یخچال ( 4 درجه سانتی گراد) را دارد.


این رنگ را به صورت افزودنی به ژل استفاده می کنند و غلظت آن 20000X می باشد. بدین معنا که به هر ژل 20 CC به مقدار 1 میکرولیتر از آن قبل از ژله ای شدن آگارز مذاب افزوده می شود. با میکس نمودن آن به آرامی رنگ در کل محلول یکنواخت توزیع می شود.


کیفیت بالای رنگ آمیزی و قیمت پایین رنگ DNA تولید دنا ژن تجهیز سبب شده که از آن بعنوان گزینه ای بسیار عالی جهت استفاده مولکولی در آزمایشگاه ها استفاده شود.


رنگ DeNA Gel Stain دارای دو excitation peak در محدوده UV و نور آبی میباشد به گونه ای که با کلیه ی دستگاه های ژل داکیومنت و ترانسلومیناتور موجود در بازار بخوبی جواب می دهد.


همچنین بررسی های Mutagenicity بعمل آمده در آزمون Ames حاکی از سالم بودن آن می باشد.

اما همانطور که می دانید کلیه رنگهای DNA به دلیل چسبیدن و intercalate قابلیت ایجاد خطر برای سلامتی user را دارند.

رنگ DNA قبل از هر بار استفاده باید میکس شود تا محتویات رنگ بصورت یکنواخت در کل محلول توزیع شود.


باکس دانلود


قیمت ها به تومان استرنگ DNA تولید دناژن

رنگ DNAتولید دنا ژن تجهیز با نام تجاری Dena Gel Stain با حجم 1ma قابلیت رنگ آمیزی 500 ژل با حجم 40ml را دارد.
این رنگ DNA در همه ترانس لومیناتورهای safe و uv و همه طول موج ها قابلیت استفاده دارد.

ترانسلومیناتور safe چیست؟
ترانس لومیناتور یو وی چیست؟سرطان زا نبودن رنگ dna دنا ژن

ویژگی مهم رنگ dna تولیدی دنا ژن تجهیز سرطان زا نبودن این رنگ است و خیال شما را بابت استفاده از این مدل رنگ dna در ازمایشات راحت می کند.


محصولات مشابه

دنا ژن
رنگ-DNA

رنگ DNA

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو