#
ترموسایکلر (دستگاه PCR)
ترموسایکلر (دستگاه PCR)

ترموسایکلر (دستگاه PCR)

به منظور بررسی فرایندهای مولکولی درون سلول، مهمترین گزینه بررسی اسیدهای نوکلئیک می باشد. با توجه به مقدار اولیه کم اسیدهای نوکلئک لازم است جهت استفاده و بررسی، به میزان قابل قبولی تکثیر شوند. طی فرایند تکثیر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) میزان اسیدهای نوکلئیک به مقدار کافی تکثیر می شود. این فرایند با وجود DNA الگو، پرایمرها، آنزیم تک پلیمراز، مسترمیکس و در حضور سیکلهای دمایی صورت میگیرد. سیکل های دمایی جهت انجام دناتوراسیون ، دورشته ای شدن و تکثیر
در دمای بهینه فعالیت آنزیم تک پلیمراز می باشد. جهت انجام این سیکل های دمایی لازم است از یک دستگاه به نام ترموسایکلر استفاده شود. دستگاه ترموسایکلر یا ماشین PCR با بهره گیری از تکنولوژی اثر پلتیر این فرایند را به بهترین نحو انجام می­دهد. ترموسایکلر خود انواع ساده و گرادیان دارد. در حالت ساده همزمان می­توان به نمونه ها یک دمای مشخص داد. اما در حالت گرادیان می توان چندین دما را به صورت همزمان اعمال نمود. عمل گرادیان در ترموسایکلر برای بهینه سازی دمای Annealing بیشترین کاربرد را دارد.

شرکت دنا ژن تجهیز هر دو حالت PCR معمولی و گرادیان PCR را طراحی و تولید نموده و جهت فروش آن به زودی به بازار عرضه می کند.

امید است که بتوان بهترین کالای ایرانی را به محققین و متخصصین ارایه داد.

  دانلود کاتالوگ  


yrtyrtryrtyrtyrtyrtyrtyrtyrtyrty
3453453453
345345محصولات مشابه

ترموبلاک

ترموبلاک