#
ترموسایکلر (دستگاه PCR)
ترموسایکلر (دستگاه PCR)

ترموسایکلر (دستگاه PCR)

از دستگاه ترموسایکلر جهت انجام سیکل های دمایی در آزمایش های بیولوژیکی استفاده می شود. به منظور بررسی فرایندهای مولکولی درون سلول، مهمترین گزینه بررسی اسیدهای نوکلئیک می باشد. با توجه به مقدار اولیه کم اسیدهای نوکلئیک لازم است جهت استفاده و بررسی، به میزان قابل قبولی تکثیر شوند. طی فرایند تکثیر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR ) میزان اسیدهای نوکلئیک به مقدار کافی تکثیر می شود. این فرایند با وجود DNA الگو، پرایمرها، آنزیم تک پلیمراز، مسترمیکس و در حضور سیکل های دمایی صورت می گیرد. سیکل های دمایی جهت انجام دناتوراسیون ، دورشته ای شدن و تکثیر در دمای بهینه فعالیت آنزیم تک پلیمراز می باشد. دستگاه ترموسایکلر یا ماشین PCR با بهره گیری از تکنولوژی اثر پلتیر این فرایند را به بهترین نحو انجام می­ دهد. ترموسایکلر خود انواع ساده و گرادیان دارد. در حالت ساده همزمان می­ توان به نمونه ها یک دمای مشخص داد. اما در حالت گرادیان می توان چندین دما را به صورت همزمان اعمال نمود. عمل گرادیان در ترموسایکلر برای بهینه سازی دمای Annealing بیشترین کاربرد را دارد.

شرکت دنا ژن تجهیز هر دو حالت PCR معمولی و گرادیان PCR را طراحی و تولید نموده و جهت فروش آن به زودی به بازار عرضه می کند.

امید است که بتوان بهترین کالای ایرانی را به محققین و متخصصین ارایه داد.


قیمت ها به تومان است


مدلجزییاتجزییاتجزییاتجزییات
-----محصولات مشابه

دنا ژن
ترموسایکلر-(دستگاه-PCR)

ترموسایکلر (دستگاه PCR)

دنا ژن
ترموبلاک

ترموبلاک

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو