#
دات بلات
دات بلات

دات بلات

دات بلات یا slot Blot یکی از تکنیک های مهم در بیولوژی مولکولی می باشد که جهت تشخیص بیومولکول ها و نیز آنالیز آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این تکنیک ساده سازی تکنیک های northern blot ، southern blot و western blot می باشد. در این تکنیک ابتدا بیومولکول هایی که قرار است شناسایی و آنالیز شوند، توسط الکتروفورز جداسازی نمی شوند. درعوض، مخلوط حاوی مولکول هدف به صورت مستقیم به عنوان یک لکه بر روی غشا به کار برده می شود. در واقع در این روش پروتئین ها به صورت الکتروفورتیک از همدیگر جدا نمی شوند. در این تکنیک زمان زیادی ذخیره می شود و استفاده از فرایندهای پیچیده بلاتینگ مورد نیاز برای ژل مرتفع می گردد.


جهت استعلام قیمت دات بلات با واحد فروش شرکت دنا ژن تجهیز تماس بگیرید.


قیمت ها به تومان است
ویدئوی محصول

محصولات مشابه

دنا ژن
الکتروفورز-عمودی

الکتروفورز عمودی

دنا ژن
DGGE

DGGE

دنا ژن
وسترن-بلات

وسترن بلات

دنا ژن
سمی-درای

سمی درای

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو