#
ترموسایکلر (دستگاه PCR)
ترموسایکلر (دستگاه PCR)

ترموسایکلر (دستگاه PCR)

از دستگاه ترموسایکلر جهت انجام سیکل های دمایی در آزمایش های بیولوژیکی استفاده می شود. به منظور بررسی فرایندهای مولکولی درون سلولی , مهمترین گزینه بررسی اسیدهای نوکلییک می باشد. با توجه به مقدا اولیه کم اسیدهای نوکلییک لازم است جهت استفاده و بررسی , به میزان قابل قبولی تکثر شوند. طی فرایند تکثیر واکنش پلیمراز (PCR) میزان اسیدهای نوکلییک به مقدار کافی تکثیر می شوند. این فرایند با وجود DNA الگو , پرایمرها , آنزیم تک پلیمراز , مسترمیکس و در حضور سیکل های دمایی صورت می گیرد. سیکل های دمایی جهت انجام دناتوراسیون , دو رشته ای شدن و تکثیر در دمای بهینه فعالیت آنزیم تک پلیمراز می باشد. دستگاه ترموسایکلر خود انواع ساده و گرادیان دارد. در حایت ساده همزمان می توان به نمونه ها یم دمای مشخص داد. اما در حالت گردایان می توان چندین دما را به صورت همزمان اعمال نمود. عمل گرادیان در ترموسایکلر برای بهینه سازی دمای Anneaing بیشترین کاربرد را دارد.

شرکت دنا ژن تجهیز هر دو حالت PCR معمولی و گردایان PCR را طراحی وتولید نموده و جهت فروش آن به زودی به بازار عرضه می کند.

دانلود

کاتالوگ

راهنمای استفاده


قیمت ها به تومان است


محصولات مشابه

دنا ژن
ژل-داکیومنت

ژل داکیومنت

دنا ژن
ترموسایکلر-(دستگاه-PCR)

ترموسایکلر (دستگاه PCR)

دنا ژن
ترانسلومیناتور-UV

ترانسلومیناتور UV

دنا ژن
دستگاه-ژل-باکس

دستگاه ژل باکس

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو