تکنیک سمی درای نوعی وسترن بلات می باشد که در آن فرایند انتقال پروتئین ها به صورت افقی صورت می گیرد؛ ژل و غشا بین صفحات کاغذ فیلتر خیس شده با بافر می باشد که به عنوان منبع یونی عمل می کنند. در هنگام فرایند انتقال الکتروفورتیک، مولکول های با بار منفی به سمت خارج ژل و به سمت الکترود مپبت حرکت می کنند و بر روی غشا می نشینند. انتقال سریع و با کارايي بالا ، سهولت کار با دستگاه و نیز کیفیت بالای مواد اولیه از جمله مزایای دستگاه سمی درای ساخت شرکت دنا ژل تجهیز می باشد.

جدول خصوصیات

سمی درای


نام دستگاه تانک انتقالی سمی درای تانک انتقالی سمی درای
مدل SD - 10 x 10 SD - 15 x 15
ظرفیت 2 ژل2 ژل
حداکثر دما 45°C 45°C
حداکثر اندازه رطوبت Up to 80% Up to 80%
حداکثر اندازه ژل 13cm x 18cm 18cm x 28cm
ابعاد 15cm x 20cm x 4cm 20cm x 30cm x 4cm

توجه:

شرکت دنا ژن تجهیز امادگی خود را جهت ساخت انواع مدل سفارشی مورد نیاز شما اعلام می دارد.

تماس با ما جهت سفارش