بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند شرکت دنا ژن تجهیز
در جهت اجرای پروژه های علمی و پایان نامه های دانشجویی شامل
رشته های زیست شناسی (ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی،بیوتکنولوژی
و زیست شناسی سلولی و ملکولی) و رشته های علوم پزشکی (ژنتیک پزشکی،
ایمنی شناسی، باکتری شناسی، بیولوژی تولید مثل، بیوشیمی بالینی،
پزشکی ملکولی، توکسین های میکروبی، بیوتکنولوژی پزشکی،
علوم سلولی کاربردی، فیزیولوژی پزشکی و هماتولوژی) با کمترین قیمت و در
کمترین زمان در خدمت شماست.

 

 

تست ها و خدمات شامل:

PCR, Real Time PCR (qPCR)       Z

HRM

RT-PCR

microRNA Detection & Quantification

 ICC

Cell Culture

ELISA Cell deat

Proliferation

  Karyotype

Next Generation Sequencing

Primer Design

تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی، نوشتن پایان نامه دانشجویی، نوشتن مقاله و سایر خدمات مشابه