دستگاه میکروفیوژ-ورتکس-هات بلاک قابل شارژ یک دستگاه چند منظوره می باشد که بیشترین استفاده را در mobile lab (آزمایشگاه همراه) دارد. این دستگاه قابلیت استفاده بدون برق را دارد و قابلیت افزودن انواع اپشن های سفارشی محققین ارجمند را نیز دارد.