پیچیدگی و زمانبربودن فرایندها پستPCR جهت مشاهده نتایج بدست آمده همواره از مشکلات و معظلات محققین بوده است. دنا ژن تجهیز با در نظر گرفتن این مشکلات اقدام به طراحی نوع خاصی از سیستم ها الکتروفورز نموده که کاملا دقیق، امن و به لحاظ قیمتی کاملا به صرفه است. ریل تایم الکتروفورز ساخت دنا ژن تجهیز به محققین کمک میکند به صورت آنی و لحظه ای به بررسی نتایج حاصل از کار خود بپردازند. قیمت کاملا رقابتی و سایر ویژگی های منحصربه فرد آن، این دستگاه را به یک مدل کاملا جذاب و پرفروش تبدیل کرده است.
در واقع دستگاه ریل تایم الکتروفورز شامل موارد زیر است:
منبع تغذیه
الکتروفورز افقی
ترانسلومیناتور
این دستگاه با بهره بردن از یک عدد مینی ترانسلومیناتور safe با طول موج ۴۷۰ نانومتر محققین را قادر میسازد در هر لحظه به بررسی کیفیت کار خود بپردازند و وضعیت ژل را مشاهده کنند. لیست رنگ هایی که قابل استفاده می باشند به قرار زیر است:

ران نمودن ژل آگارز به منظور جداسازی محصول ،PCRمشاهده اثر آنزیمهای محدودالاثر، بررسـی انـواع مختلـف قطعات اسید نوکلئیک، بررسی نتایج حاصل از کلونینگ و نیز جداسازی انواع مختلف قطعات با کیفیت بالا صورت میگیرد.
ریل تایم الکتروفورز ساخت شرکت دنا ژن تجهیز در دو مدل با مشخصات ذیل قابل ارایه به محققین ارجمند می باشد: