سمی درای

درسیستم های بلاتینگ، ابتدا در سال 1975 با انتقال DNA از ژل آگارز به غشای نیتروسلولزی، ساترن بلات انجام شد. سپس تکنیک بلاتینگ برای مولکول RNA و پروتئین از هر دو نوع ژل آگارز و پلی اکریل آمید صورت گرفت. در مواد غشایی کاغذهای PVDF نیز مورد استفاده قرار گرفتند تا ظرفیت اتصال پروتئین بهتر صورت گیرد. به منظور ارتقای کیفیت انتقال مویینه، در سال 1979 تاوبین و همکارانش جریان الکتریکی را به منظور جداسازی پروتئین ها از ژل پلی اکریل آمید مورد استفاده قرار دادند. از آن زمان تاکنون، انتقال الکتروفورزی برای تکنیک های بلاتینگ مورد استفاده بوده است. برای اولین بار در سال 1984 ، تکنیک سمی درای توسط آندرسن مطرح شد. ابتدا تکنیک بلاتینگ به صورت افقی و با استفاده از الکترودهای پلیتی صورت میگرفت. ژل و غشای نیتروسلولزی بین صفحات کاغذ صافی خیس شده با بافر ساندویچ می شدند. کاغذهای صافی به عنوان ذخیره کننده یونی و نیز جایگزین بافر در حالت تر بودند. سیستم سمی درای بلاتینگ با سادگی بالای خود اصول اساسی تکنیک بلاتینگ نیمه خشک را حفظ نموده است و نیز از طرف دیگر با دارا بودن بعضی ویژگی های جدید ، سادگی استفاده و set up سریع را به بار آورده است. تکنیک سمی درای نوعی بلاتینگ می باشد که در آن فرایند انتقال پروتئین ها به صورت افقی صورت می گیرد؛ ژل و غشا بین صفحات کاغذ فیلتر خیس شده با بافر می باشد که به عنوان منبع یونی عمل می کنند. در هنگام فرایند انتقال الکتروفورتیک، مولکول های با بار منفی به سمت خارج ژل و به سمت الکترود مثبت حرکت می کنند و بر روی غشا می نشینند. انتقال سریع و با کارايي بالا ، سهولت کار با دستگاه و نیز کیفیت بالای مواد اولیه از جمله مزایای دستگاه سمی درای ساخت شرکت دنا ژل تجهیز می باشد. حداکثر سایز انتقال در سمی درای ساخت دنا ژن تجهیز 15 در 20 سانتیمتر است.

جدول خصوصیات

سمی درای


نام دستگاه تانک انتقالی سمی درای تانک انتقالی سمی درای
مدل SD - 10 x 10 SD - 15 x 15
ظرفیت 2 ژل2 ژل
حداکثر دما 45°C 45°C
حداکثر اندازه رطوبت Up to 80% Up to 80%
حداکثر اندازه ژل 13cm x 18cm 18cm x 28cm
ابعاد 15cm x 20cm x 4cm 20cm x 30cm x 4cm

محصولات مرتبط

Western Blotting

وسترن بلات

دنا ژن تجهیز تولید کننده انواع مدل تانک وسترن بلات با تکنولوژی روز ....
Electrophoresis Power Supply

منبع تغذیه الکتروفورز

از مهمترین خواصی که مولکول های بیولوژیک دارا می باشند، بار خالص انها می باشد. با .....
Blue Light Transilluminator

ترانسلومیناتور تصویربرداری از پروتئین

از جمله مشکلاتی که ترانسلومیناتور های با طول موج های نور UV دارند ، خطرات ناشی از طول موج دستگاه می باشد.....
Horizontal Electrophoresis

الکتروفورز افقی

دنا ژن تجهیز تولید کننده انواع مدل تانک افقی الکتروفورز با بهترین کیفیت جهت جداسازی...........
English